M.E.B ACIK LISE WEBSITESI

M.E.B ACIK LISE WEBSITESI About

AOL

Açıköğretim Lisesi 1992-1993 Eğitim Öğretim yılındai htiyaç duyan herkese, istediği yer ve zamanda eğitimini devam ettirme imkanı sunma amacı ile kurulmuştur. Ülkemizde ilk olarak fakülte düzeyinde uygulanan Uzaktan Eğitim Yöntemi, Açıköğretim Kurumları ile Eğitim Öğretim hizmetinin lise ve ilköğretim seviyesinde de geniş bir kitleye ulaştırılmasını sağlamaktadır.

ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Genel Lise Programı

Genel Lise Programı öğrencileri en erken 2,5 yıl (5 dönem) sonunda mezun olabilirler. Genel Lise Programında yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. Açıköğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir.

Açıköğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem kayıt yenilemek zorundadır.İki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı silik duruma düşer. Silik durumdaki öğrencilerin daha önce Açıköğretim Lisesinden aldıkları krediler saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler.

Mesleki Açıköğretim Programı

Mesleki Açıköğretim Programı kapsamındaki okul türleri:

Ticaret Meslek Lisesi

Endüstri Meslek Lisesi

Kız Meslek Lisesi

İmam Hatip Lisesi

Mesleki Açıköğretim Programında yer alan dersler, okul türüne ve bölümlere göre değişmektedir. Mesleki Açıköğretim Programı kapsamındaki her okul türünün ders programında yer alan dersler, örgün öğretim kurumlarında okutulan dersler ile aynıdır. Uygulamalı meslek derslerinin değerlendirilmesi öğrencinin yüz yüze eğitim gördüğü okul tarafından yapılır.

Genel Kültür ve teorik meslek dersleri uzaktan eğitim yöntemi ile verilir. Genel Kültür derslerindeki öğrenci başarısı, her dönem sonunda yapılan merkezi test sınav sistemi ile ölçülür.

Kaydını sildirmek isteyen öğrencilerden yüz yüze eğitime devam edenlerin Başarı Durum Belgesi, yüz yüze eğitime devam etmeyenlerin de yüz yüze eğitime katılmadıklarına dair (yüz yüze eğitim aldıkları okuldan) resmi yazı getirmeleri gerekmektedir.

Mesleki Açıköğretim Programında, en az 8 kişinin başvurduğu bölümler için sınıf açılabilir.

Öğrencilerin başvurduğu bölümde o öğretim yılı için sınıf açılamadığı durumlarda, istedikleri takdirde; Eğitim Hizmetleri Müdürlüğünden bu konuda bilgi alarak kesin kayıt zamanında sınıf açılan başka bir bölüme kayıt yaptırabilirler.

Mesleki Açıköğretim Programı öğrencileri en erken 3 yıl (6 dönem) sonunda mezun olabilirler.

AOL

Mesleki Açıköğretim Programına başvuranlar için;

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

İlköğretim ve Ortaokul Mezunu Öğrenciler

  • İki adet fotoğraf,
  • Nüfus cüzdanı sureti,
  • Ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu ise, ortaokul veya ilköğretim okulu diploması, çıkma belgesi ya da denklik belgesinin aslı,
  • Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu aslı.

Lise Ara Sınıfından Ayrılan Öğrenciler

İki adet fotoğraf,nüfus cüzdanı sureti ve banka dekontuyla birlikte ,

a) Alan seçmeli sınıf sistemi ile, Ders geçme ve kredi sisteminden ayrılan öğrenciler, tasdikname ve Öğrenim Belgesi aslı ile ,

b) Yurt dışında öğrenim görmüş öğrenciler, kredilendirilmiş denklik belgesi aslı ile ,

c)  Sınıf sisteminden ayrılan öğrenciler,Tasdikname ve Ek-2 Öğrenim Belgesi aslı ile başvuracaklardır.

Mesleki Açıköğretim Programına başvuranlar için;

Herhangi bir meslek Lisesi son sınıfından ayrılarak Mesleki Açıköğretim Programına kaydolacak öğrencilerden sınıf sisteminden veya ders geçme ve kredili sisteminden ayrılanların, tasdiknamelerinde staj yaptıklarını gösteren bir ibare yoksa, tasdikname ile ayrıldıkları okuldan alacakları staj durumlarını belirten resmi bir yazıyı diğer kayıt evrakları ile birlikte Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

d)Tamem öğrencileri; bu öğrenciler Tamem kalfalık belgesinin noter onaylı sureti ve EK-2 belgesinin aslı ile, Kalfalık Belgesinde öğrenim gördüğü meslek alanına uygun Mesleki Açıköğretim Programı kapsamında yer alan Endüstri Meslek Lisesi bölümlerinden birine kayıt yaptırabilirler.

e)Askerlikle İlişiksiz Belgesi, Mesleki Açıköğretim Programına kayıt yaptıracak öğrencilerden askerlik çağına girmiş olup 1984 ve daha büyük doğumlu olanlar bağlı bulundukları askerlik şubelerinden "askerlikle ilişiksiz belgesi" alarak kayıt evrakları ile birlikte İl İrtibat Bürolarına teslim edeceklerdir. Kayıt döneminde bu belgeyi teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları kabul edilmeyecektir.

Mesleki Açıköğretim Programına kayıt yaptıracak öğrencilerden askerlik yükümlülüğünü yerine getirenler ise; Terhis Belgesinin aslı, Askerlik cüzdanının fotokopisi veya bağlı bulunduğu askerlik şubesinden alınan resmi belgeden herhangi birini mutlaka kayıt evrakları ile birlikte Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne kayıt döneminde bu belgelerden herhangi birini teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları kabul edilmeyecektir.

Kaydı Silik durumdaki Açıköğretim Lisesi Mesleki Açıköğretim Programı öğrencilerinden de kayıt işlemlerinde askerlikle ilgili yukarda adı geçen belgeler istenecektir.

f) Mesleki Açıköğretim Programına kayıt olmak için müracat eden öğrencilerden kayıt yaptıracakları okul türü ve bölümleri ile ilgili varsa Kalfalık-Ustalık belgeleri veya bölüm diplomalarının onaylı bir örneğini kayıt evrakları ile birlikte teslim edeceklerdir.

Kayıtlar sona erdikten sonra gönderilen veya teslim edilen Kalfalık-Ustalık belgeleri veya bölüm diplomaları gibi belgeler bir sonraki kayıt döneminde dikkate alınacaktır.

g) Ön kayıt için öğrencilerin Öğrenim Belgesi aslını (tasdikname-diploma) ve Askerlikle İlişkisiz Belgesini sunmaları gerekmektedir.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ BAŞVURU YERLERİ HER İLDE BULUNAN EĞİTİM HİZMETLERİ MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİDİR

Başvuru Yeri :İl Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü

YURT DIŞI KAYIT YERLERİ İSE ;

1.Batı Avrupa

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÇIKÖĞRETİM LİSESİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ)FRIESENPLATZ 13,50672 KÖLN ALMANYA

TEL : 0049 221521149
FAX : 0049 221511047

2.Suudi Arabistan

Medine Cidde ve Riyad eğitim ateşelikleri bünyesinde yer alan Türk İlköğretim okulları.

3.Libya

Trablus büyükelçiliği bünyesindeki ilköğretim okulu irtibat bürosu olarak hizmet vermektedir.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER BAŞVURAMAZ

  • Ortaokul 3. sınıftan dersi olanlar,
  • Zihinsel özürlüler
  • Cezaevinde bulunan ve askerliğini yapmakta olanlar yüz yüze eğitim mecburiyeti olduğu için, Mesleki Açıköğretim Programına başvuramaz; ancak Genel Lise Programına başvurabilirler

DUYURU

ACIK OGRETIM LISESI DIPLOMA ALMA SINAVLARI 30.06.2006 TARIHINDE BASLAMAKTADIR.

ILKOGRETIM DUZEYINDEKI OGRENCILER ISE 26..06.2006 TARIHINDE SINAVLARINI OLMAK ICIN YEREL MERKEZLERE BASVURMALIDIRLAR.